Aanvraagformulier

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Beschikbare AED’s in je stad of gemeente

Indien je niet beschikt over deze informatie, mag je deze vragen open laten. Deze informatie vullen we aan tijdens de audit.

Zijn die buiten geplaatst, waar iedereen bij kan?


Heb je een zicht op hoeveel AED’s in totaal - dus ook van bvb. winkeliers, bedrijven, buurtcomités - in je stad of gemeente 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn?


Zijn er intenties om het AED-park uit te breiden?