Te weinig mensen overleven vandaag een plotse hartstilstand in België. De oplossing ligt binnen handbereik, maar voorlopig lukt het niet om de overlevingskansen aanzienlijk te doen stijgen.

Daar wil Heartsafe Belgium iets aan doen

Er zijn enkele spelers in de Belgische markt aan de slag die dit probleem willen aanpakken. Tot voor kort deden we dat allemaal alleen, en in sommige gevallen konden we al het een en ander in beweging zetten. Alleen zijn dat voorlopig druppels op de hete plaat: het algemene bewustzijn bij de Belg over de ernst van de situatie en hoe ermee om te gaan als plotse hartstilstand zich voordoet, blijft uit.

Daarom bundelen we de krachten. We willen een hele stap verder gaan: alle Belgen sensibiliseren en van het hele land een 6-minutenzone maken. Zo krijgt elk slachtoffer binnen die cruciale tijd hulp en nemen de overlevingskansen drastisch toe.

Met alle partijen verzameld in een consortium zijn we in staat om:

  • De bewustwording onder de bevolking te vergroten
  • De gesprekken met de federale overheid kracht bij te zetten
  • Voldoende mensen op te leiden tot burgerhulpverlener
  • Een systeem te implementeren waarmee de overlevingskansen na een hartstilstand toenemen
  • De nodige resources aan te wenden om deze doelstelling te bereiken