Hoe hartveilig is jouw omgeving?

Vraag je gratis audit aan

met reanimatie binnen de 6 minuten red je mensenlevens

Wat heeft je omgeving nodig om heartsafe te worden?

Plotse hartstilstand kan iedereen overkomen, op eender welk moment en eender welke plek. Snel hulp bieden is nodig: eerst 112 bellen, starten met reanimeren en een AED inzetten. Die voorzie je best op korte loopafstand van mekaar, zodat een slachtoffer altijd binnen enkele minuten een schok toegediend kan krijgen. Dat maakt het verschil tussen leven en dood.

Maar hoeveel defibrillatoren voorzie je dan best? Wie moet er een opleiding volgen en hoe geef je aan waar je AED’s te vinden zijn? Via een audit krijg je een analyse van jouw situatie, en concrete aanbevelingen om jouw omgeving hartveilig te maken.

Situatieschets

Jaarlijks worden 11.000 Belgen getroffen door plotse hartstilstand. Dat zijn er 30 per dag. Gemiddeld overleven er echter maar 3 mensen per dag hun hartstilstand, of 10% van de slachtoffers.

In andere landen ligt deze overlevingskans een pak hoger. We hoeven het zelfs niet ver te zoeken: in Nederland bedraagt het overlevingspercentage bijna 30%.

Wat kunnen we daaraan doen?

80% van de Belgen weet niet hoe te reageren op een plotse hartstilstand. Er is maar een kleine fractie van de amper 15.000 AED’s in België publiek beschikbaar. En burgerhulpverlenersnetwerken hebben het moeilijk om uit te breiden buiten de gemeentegrenzen.

Om omgevingen hartveilig te maken zijn 3 zaken nodig:

  • De burgers zijn goed opgeleid en weten hoe ze moeten reageren in geval van nood
  • Er zijn voldoende AED’s beschikbaar om binnen de 6 minuten bij het slachtoffer te geraken
  • Er is een burgerhulpverlenersnetwerk geïmplementeerd zodat snel gestart wordt met de reanimatie

Plotse hartstilstand is een levensbedreigende aandoening die onmiddellijke interventie vergt. Onmiddellijke hulp van vrijwilligers incl. reanimatie en het gebruik van een HARTstarter (AED) – idealiter binnen de zes minuten na de hartstilstand – gevolgd door Dringend Medische Hulpverlening, maximaliseren de overlevingskans bij plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis.

Prof. Em. Dr. Pedro Brugada

Samen maken we België hartveilig

Over Heartsafe Belgium

Er zijn enkele organisaties in België aan de slag die van ons land een hartveilige plek willen maken. We kunnen in sommige gevallen al het een en ander in beweging zetten. Maar het algemene bewustzijn bij de Belg blijft uit. Wat is de ernst van de situatie? En hoe reageer ik wanneer een plotse hartstilstand zich voordoet?

Daarom bundelen een aantal partijen uit de profit- én non-profitsector de krachten. We willen een hele stap verder gaan: alle Belgen sensibiliseren en van het hele land een 6-minutenzone maken. Zo krijgt elk slachtoffer binnen die cruciale tijd hulp en nemen de overlevingskansen drastisch toe.

Meer over Heartsafe Belgium

Beter buiten dan binnen

Er zijn vandaag amper 15.000 AED’s beschikbaar in België. Alleen zitten die vaak achter slot en grendel: ze hangen binnen, en zijn niet vrij toegankelijk. Het omgekeerde moet gepromoot worden. Enkel door je AED voor iedere passant beschikbaar te stellen, maak je als gemeente of stad het verschil.