Wil je contact opnemen met HeartSafe Belgium of een van onze partners? Hier vind je alle info en gegevens!

Heartsafe Belgium

Vragen over de audit of het consortium?

Onze partners

L.F.B.S. is een organisatie actief in het Franstalig landsgedeelte, die EHBO- en reddingstechnieken promoot bij jong en oud. Naast het aanleren van levensreddende technieken bij redders, traint L.F.B.S. ook hulpverleners in basisreanimatie en defibrillatie volgens de Europese ERC-normen.


Volgens de ‘teach the teacher’-methode leert Minipop aan leerkrachten en opvoeders hoe ze moeten reageren wanneer iemand een plotse hartstilstand krijgt. Op hun beurt kunnen zij deze kennis doorgeven aan jongeren. Op deze manier hopen ze alle jongeren ouder dan 10 jaar via scholen en jeugdbewegingen een basiscursus reanimatie te geven.


De Belgische Cardiologische Liga wil het overlijden door cardiovasculaire ziekten verminderen door informatie over preventie gratis beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken voor iedereen.


De BeHRA (Belgian Heart Rhythm Association) verzamelt alle cardiologen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van hartritmestoornissen. De organisatie bevordert van de studie en de ontwikkeling van hartstimulatie, van elektrofysiologie en van hartritmologie in de meest brede zin.


De BRC zorgt voor het implementeren van de reanimatierichtlijnen opgesteld door de Europese Reanimatieraad (ERC). Tegelijk wil de organisatie alle opleidingen in België eenvormig maken, overeenkomstig de wetenschappelijke evidentie, en werkt zij samen met heel wat verenigingen in België die hetzelfde doel nastreven. Zo kunnen er meer mensen opgeleid worden en kunnen dus ook meer levens gered worden.


CardioService is al meer dan 10 jaar marktleider in België wat betreft advies, distributie en plaatsing van AED’s. Het bedrijf bedient vandaag 4.000 klanten en beheert 10.000 AED’s.


EVapp is een smartphone-applicatie, die bij een hartstilstand medisch geschoolde vrijwilligers mobiliseert om de tijd tot de aankomst van de urgentiedienst te overbruggen.


HeartSaver is een vzw die ervoor ijvert om het aantal publiek beschikbare hartstarters of automatische externe defibrillatoren (AED’s) in België te verhogen door lobbying, bewustmaking en de werving van fondsen om de financiële drempel voor de aanschaf en het onderhoud van hartstarters zo laag mogelijk te houden. 


Philips is een veelzijdig technologiebedrijf, gericht op het verbeteren van de levens van mensen door middel van zinvolle innovaties. Tot die innovaties behoren ook AED’s, zowel voor gebruik door burgers als voor gebruik in ziekenhuisomgevingen.


ROTAID™ AED Cabinets ontwikkelt kasten voor solide opslag van Automatische Externe Defibrillatoren (AED). De in- en outdoor kasten hebben een karakteristieke ronde vorm en een uniek openingsmechanisme, voor een snelle opening en lokalisatie.


Stan brengt technologie en mensen samen. Met behulp van slimme technologieën willen zij ervoor zorgen dat slachtoffers van een plotse hartstilstand sneller worden geholpen. Via hun technologisch platform mobiliseren ze burgers in een burgerhulpverlenersnetwerk en brengen ze AED’s in kaart.