Plotse hartstilstand is een levensbedreigende aandoening die onmiddellijke interventie vergt. Onmiddellijke hulp van vrijwilligers incl. reanimatie en het gebruik van een HARTstarter (AED) – idealiter binnen de zes minuten na de hartstilstand – gevolgd door Dringend Medische Hulpverlening, maximaliseren de overlevingskans bij plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis.

Plotse hartstilstand is een levensbedreigende aandoening die onmiddellijke interventie vergt. Onmiddellijke hulp van vrijwilligers incl. reanimatie en het gebruik van een HARTstarter (AED) – idealiter binnen de zes minuten na de hartstilstand – gevolgd door Dringend Medische Hulpverlening, maximaliseren de overlevingskans bij plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis.

Prof. Em. Dr. Pedro Brugada