Politiezone Damme/Knokke-Heist

Hart voor hartveiligheid

AED’s redden levens – dat staat vast voor de lokale politiezone Damme/Knokke-Heist. Met twee vaste toestellen in hun gebouwen kunnen ze gericht hulp bieden bij reanimatie. In 2022 komen er drie mobiele AED’s bij.

“Eind 2017 besloten we als korps om ons EHBO-aanbod te verruimen en verbeteren. We willen immers professionele en adequate dienstverlening kunnen bieden aan burgers”, vertelt Phil Cardinael, Interne Preventieadviseur bij het korps. “AED’s horen daarbij, als hulpmiddel bij noodgevallen. Vandaar onze keuze om destijds twee vaste toestellen aan te schaffen: een voor de publieke ontvangstruimte en een voor het cellencomplex.”

Betrouwbaarheid doorslaggevend

De AED’s werden geleverd door CardioService, de grootste AED-specialist van België en partner van producent Philips. CardioService begeleidde de politiezone bij de keuze voor het juiste toestel. Daarnaast staat het bedrijf ook in voor aanvullende diensten zoals onderhoud. Cardinael: “De verhouding tussen prijs en kwaliteit was uiteraard belangrijk maar ook en vooral de betrouwbaarheid, van de apparaten zelf en van de ondersteuning van de leverancier. CardioService is heel toegankelijk en behulpzaam, ook als we een vraag hebben, bijvoorbeeld over de werking van elektroden. Dat gaf voor ons de doorslag.”

Samenwerking met hulpdiensten

Een AED-toestel gebruiken is heel eenvoudig, maar het is altijd aangeraden om een basisopleiding EHBO en reanimatie te voorzien. Op die manier voelt de hulpverlener of omstaander zich op zijn gemak bij de uit te voeren handelingen. Cardinael: “Onze medewerkers kregen training via het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV). Brandweerlieden en ambulancepersoneel gaven les in basis EHBO en reanimatie, met en zonder AED. Dat was heel waardevol voor ons, omdat we zo ook meer inzicht kregen in hoe we het beste kunnen handelen bij overdrachtsmomenten naar andere hulpdiensten toe. Zo kunnen we de samenwerking verbeteren. Ieder jaar doen we een opfriscursus om de kennis up-to-date te houden.”

Van alle medewerkers van de politiezone Damme/Knokke-Heist volgde zo’n 70% de opleiding. “Dat zijn natuurlijk de interventieteams, de eerstelijns politiemensen en de recherche, maar ook burgermedewerkers van de binnendienst. De hoge participatiegraad is denk ik mede te danken aan de open sfeer tijdens de training.  Daardoor kunnen mensen gemakkelijk hun praktijkervaringen met elkaar delen en kunnen we veel van elkaar leren.”

“De hoge participatiegraad is denk ik mede te danken aan de open sfeer tijdens de training. Daardoor kunnen mensen gemakkelijk hun praktijkervaringen met elkaar delen en kunnen we veel van elkaar leren.”

Phil Cardinael, Interne Preventieadviseur

Mobiele uitbreiding

Gelukkig heeft het korps nog maar één keer gebruik hoeven maken van een vaste AED. Maar de politiezone vindt hartveiligheid zo belangrijk dat het besloten heeft om ook een mobiele oplossing te voorzien, voor gebruik op locatie. Gezien de veeleisende omstandigheden waarin deze toestellen gebruikt zullen worden, moeten de AED’s tegen meer dan een stootje kunnen. Er werd daarom gekozen voor de Philips HeartStart FRx.

“Deze mobiele AED’s laten we in twee snelle interventievoertuigen en in het voertuig van de wachtofficier inbouwen”, vertelt Cardinael. “Vanaf 2022 zullen die ook inzetbaar zijn. Via het POV zullen we een aanvullende training hiervoor krijgen, al biedt het Philips apparaat al automatisch veel gemak. Zo heeft deze AED al speciale elektroden voor gebruik bij de reanimatie van baby’s en kinderen. Ook kan CardioService nu op afstand realtime monitoren of de AED’s in orde zijn of onderhoud behoeven. Dat biedt zekerheid. Als dit goed blijkt te werken in de praktijk overwegen we een update van de vaste toestellen. De hartveiligheid van medewerkers en burgers kunnen garanderen staat immers voor ons voorop.”


Meer cases

Luchtvaartmaatschappij TUI

Hartveiligheid in de lucht

LAGO Kortrijk Weide

Een hartveilig zwemparadijs